';

Ds Hendrik Du Plessis in gesprek met ou David Julie 2020