Motopi and Mababe outreach: 16 – 26 June 2022

Motopi Dorette is doing well. She is still in Maun, but plans to move back to Motopi by the end of the year. This is her house, she says. Every

Share
Motopi en Mababe uitreik: 15- 26 Junie 2022

Motopi Ds Hendrik du Plessis Dit gaan goed met tannie Dorette. Sy woon nog in Maun, maar beplan om teen die einde van die jaar weer terug te trek Motopi

Share
Bere Outreach: 2 – 5 June 2022

Rev Hendrik du Plessis Very good and surprising news By the grace of the Lord we were able to visit the people of Bere last weekend. The two chiefs of

Share
Bere Uitreik: 2 – 5 Junie 2022

Baie goeie en verrassende nuus Ds Hendrik du Plessis Deur die Here se genade kon ons verlede naweek vir die mense van Bere gaan kuier. Die twee hoofmanne van die

Share
Mababe outreach: 27 April – 3 May 2022

Rev Hendrik du Plessis The start of the outreach was greeted with adversity. On the way to Maun, the right rear tyre of the bakkie burst. I drove over something

Share
Mababe uitreik: 27 April – 3 Mei 2022

Ds Hendrik du Plessis Die aanvang van die uitreik is met teëspoed begroet. Op pad Maun toe het die regter agterband van die bakkie gebars. Ek het oor iets skerps

Share
D’Kar Botswana Klere Projek April 22

Die Klereskenking Ons as gemeente in D’kar wil u uit die diepte van ons harte bedank vir een en elk wat bygedra het met klere. Ons neem hierdie skenking nie

Share
D’Kar Botswana Clothing project April 22

The clothing donation We as a congregation in D’kar want to thank you from the bottom of our hearts for each and every one donated clothes. We do not take

Share
Bere Uitreik: 14 – 19 Maart 2022

ds Hendrik du Plessis Sondagskoolmateriaal Ons het iemand deur die genade van die Here wat die Sondagskoolkinders van Bere bedien, soos in my vorige verslag vermeld. Sy is verbonde aan

Share
Bere Outreach: 14 – 19 March 2022

Rev Hendrik du Plessis Sunday School Material By the grace of the Lord we found someone who serves the Sunday school children of Bere, as mentioned in my previous report.

Share