';

Voorbereiding met die oog op nagmaal, Sondag 28 Februarie 2021